برای موفقیت شغلی نترسید

شما باید به کسی تبدیل شوید که دیگران از محال بودن آن سخن می گویند برای شروع باید از دیوار ترس های خود عبور کنید و این اولین قدم در مسیر رشد شماست

برای تغییر تصمیم بگیرید

زندگی قانون لیاقت ها است شما باید بر روی دانش و طرز نگاه خود به دنیا تجدید نظر کنید تا شرایط شما تغییر کند و مسیر جدیدی را پیش بگیرید و برای رسیدن به این هدف کافیست کارهایی را انجام دهید که تاکنون آنها را انجام نمی دادید!

 

بله حقیقت دارد…

شما باید برای باورهای خود کاری کنید

باید مسئولیت زندگی خود را با آغوش باز بپذیرفت

باید شجاعت تغییر دادن زندگی را داشته باشید

 

تا امروز هرچه کرده ایم و هر نتیجه ای گرفته ایم حاصل انتخابها و باورهای ما بوده است اگر همین مسیر را ادامه بدهیم همین نتایج قبلی نصیب ما خواهد شد. به همین راحتی!

حال شما برای بهبود شرایط زندگی نیاز به طرز فکر جدیدی دارید تا دنیا را از زاویه ای دیگری ببینید و به قول سحراب سپهری:

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید