تغییر شروع موفقیت

شاید این جمله را خیلی جاها دیده باشید “به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن کنید” حال در اینجا قصد داریم به معنای امروزی آن در فضای کسب و کار شما اشاره کنیم…

چرا باید تغییر کنی؟

جهان امروز به سرعت درحال تغییر است و قطعا شما در این دنیا جزو افرادی هستید که برای کار خود چه بد چه خوب اصولی دارید و امروز هم شما شاهد نتیجه این قواعد خود هستید اما اگر واقعا نتایج بزرگتری می خواهید باید قواعد خود را تغییر بدهید تا شرایط فعلی شما متحول شود و نقطه شروع شما همین جاست و در غیر این صورت نتایج باورها و اصول شما چیزی جز همینی که هستید نخواهد بود.

 

دنیای تجارت کجا ما کجا؟

امروزه کسب و کارهایی موفق هستند که حداقل یکی از روشهای فروش خود را مبتنی بر تجارت الکترونیکی انجام دهند و به مشتریان خود نشان دهند که کسب و کار آنها به روز است و همگام با نیازهای آنها حرکت می کنید و اگر شما تا کنون نتوانسته اید تغییر کنید چون هنوز کسی به شما نگفته است برای بقای خود در بازار باید تغییر کنید

 

آینده از آن شماست

با ورود به تجارت الکترونیک دیگر شما یک ورشکسته آینده نخواهید بود و در دهه آینده در حالی که تعداد بسیار زیادی کسب و کار در حال فراموشی و نابودی هستند شما روز به روز در حال رشد کردن و سهیم شدن سهم بیشتری از بازار هستید چرا که شما از امروز در این تجارت سرمایه گذاری خود را آغاز کرده اید و نه از فردا