معنی به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن کنید

شاید این جمله را خیلی جاها دیده باشید “به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن کنید” حال در اینجا قصد داریم به معنای امروزی آن در فضای کسب و کار شما اشاره کنیم…

ادامه مطلب